Tento obchod používa cookies a iné technológie, aby sme mohli zlepšiť Váš zážitok z prezerania našich stránok.

Naša politika vrátenia tovaru trvá 14 dní. Ak od nákupu uplynulo 14 dní, nemôžeme Vám, žiaľ, ponúknuť vrátenie peňazí.

Ak chcete mať nárok na vrátenie, Vaš tovar musí byť nepoužitý a v rovnakom stave, v akom ste ho  dostali. Musí byť tiež v originálnom balení.

Musíte informovať Dorra.eu o svojom úmysle vrátiť tovar do 14 dní od dátumu doručenia.

Niekoľko druhov tovaru je oslobodených od vrátenia. Tovar podliehajúci skaze, ako sú potraviny, kvety, noviny alebo časopisy, nie je možné vrátiť. Neakceptujeme ani produkty, ktoré sú intímnym alebo hygienickým tovarom, nebezpečnými materiálmi alebo horľavými kvapalinami alebo plynmi.

Ďalšie nevratné položky:

* Darčekové poukážky

* Stiahnuteľné softvérové ​​produkty

* Niektoré položky zdravia a osobnej starostlivosti

 

Na dokončenie vrátenia požadujeme potvrdenie alebo doklad o kúpe.

Neposielajte svoj nákup späť výrobcovi.

Existujú určité situácie, keď sa poskytujú iba čiastočné refundácie (ak je to vhodné)

*Knihy so zjavnými známkami používania,

*CD, DVD, kazeta VHS, softvér, videohra, kazeta alebo vinylová platňa, ktorá bola otvorená.

* Akákoľvek položka, ktorá nie je v pôvodnom stave, je poškodená alebo jej chýbajú časti z dôvodov, ktoré nie sú spôsobené našou chybou

*Akýkoľvek tovar, ktorý sa vráti viac ako 14 dní po doručení 

 

1.       NÁHRADY (ak je to možné)

Po prijatí a kontrole Vášho vráteného tovaru Vám pošleme e-mail s upozornením, že sme dostali Váš vrátený tovar. Upozorníme Vás tiež na schválenie alebo zamietnutie Vašej refundácie.

Ak Vám schválime refundáciu,  bude spracovaná a kredit sa automaticky pripíše na Vašu kreditnú kartu alebo pôvodný spôsob platby do určitého počtu dní. 

 

2.       ONESKORENÉ ALEBO CHYBÚCE VRÁTENIA (ak je to potrebné)

 

Ak Vám ešte nebola vrátená platba, najskôr si znova skontrolujte svoj bankový účet.

Potom kontaktujte spoločnosť, ktorá vydala Vašu kreditnú kartu, môže chvíľu trvať, kým bude Vaša refundácia oficiálne odoslaná.

Potom kontaktujte svoju banku. Pred odoslaním vrátenia peňazí často trvá určitý čas na spracovanie.

Ak ste toto všetko urobili a stále ste nedostali vrátené peniaze, kontaktujte nás na dorra@dorra.eu. 

 

3.      VÝMENY (ak je to možné)

 

Tovar vymieňame iba vtedy, ak je chybný alebo poškodený. Ak ho potrebujete vymeniť za rovnaký tovar, pošlite nám e-mail na adresu dorra@dorra.eu a tovar pošlite na adresu: Dorra.eu, EDI media s. r. o, Ždiarska 16, 949 01 Nitra, Slovensko. 

 

4.       DOPRAVA

 

Ak chcete výrobok vrátiť, zašlite ho poštou na adresu: Dorra.eu, EDI media s. r. o, Ždiarska 16, 949 01 Nitra, Slovensko

Budete zodpovední za zaplatenie vlastných nákladov na dopravu pri vrátení tovaru. Náklady na dopravu sú nevratné.

V závislosti od toho, kde žijete, sa môže čas, kým sa k Vám vymenený produkt dostane, líšiť.

Ak posielate položku nad 75 EUR, mali by ste zvážiť použitie sledovacej prepravnej služby alebo zakúpenie poistenia prepravy. Nezaručujeme, že dostaneme Váš vrátený tovar.

 

5.       GARANCIA

 

Záruka: Na všetky produkty ponúkané v katalógu Dorra.eu sa vzťahuje 2-ročná záruka podľa európskeho práva.

 

SŤAŽNOSTI:

Zákazník má 48 hodín od prijatia tovaru na nahlásenie prípadných dopravných incidentov na dorra@dorra.eu.

 

AKO MÁTE POSTUPOVAŤ PRI PREBERANÍ ZÁSIELKY?

Všetky naše položky opúšťajú sklad s obalom v perfektnom stave.

 

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je skontrolovať, či sa počet prijatých balíkov zhoduje s odoslanými. Po druhé, dôkladne skontrolujte každý balík zvonka, aby ste zistili, či nejaví známky toho, že bol zasiahnutý alebo sa s ním nesprávne zaobchádzalo, ako sú hrbole, priehlbiny, diery, škatule v zlom stave, kuriérske pečate alebo akékoľvek znaky, ktoré môžu viesť k podozreniu, že tovar môže byť poškodený. Na dodacom liste kuriéra je povinné zanechať poznámku a podpis, či už na papieri alebo na digitálnej podpore (PDA), „BALÍK VIDITEĽNE POŠKODENÝ“, ak sú tieto znaky prítomné. Ak balík nepodpíšete ako VIDITEĽNE POŠKODENÝ a potom nepredložíte obrázky, na ktorých je viditeľné poškodenie, bude incident automaticky zamietnutý.

 

ČO MÔŽETE ROBIŤ V PRÍPADE NEHODY? (PORUŠENÉ PRI PREPRAVE, NESPRÁVNY PRODUKT, CHYBAJÚ NIEKTORÉ VÝROBKY, CHYBAJÚ KUSY)

Zákazník má 48 hodín na nahlásenie možných incidentov na dorra@dorra.eu. Po tomto termíne si už poistenie prepravy nemôžeme uplatniť.

Musíte poskytnúť všetky požadované dokumenty. Zaslanie nesprávnych alebo nepresných dokumentov alebo ich neodoslanie ruší možnosť akejkoľvek reklamácie a bude mať za následok zrušenie incidentu.

Všetky požadované informácie nájdete v baliacom liste, ktorý je priložený ku všetkým našim zásielkam. To zahŕňa Vašu objednávku, požadované referencie, pečiatky alebo čísla operátorov, ktorí vašu objednávku pripravili (kontrola 1 a 2).

Budete musieť poskytnúť jasné vysvetlenie s čo najpodrobnejšími informáciami. V prílohách musíte pridať aj požadované obrázky predmetu reklamácie.

 

V AKÝCH PRÍPADOCH DORRA.EU NEVRÁTÍ 100 % HODNOTY PRODUKTU?

- Ak výrobok vykazuje jasné známky nesprávneho používania, neoprávneného poškodenia alebo je doručený v zlom stave;

- Ak je produkt vrátený s chýbajúcimi časťami alebo príslušenstvom, alebo ak popis incidentu nie je skutočný - produkt nebude vrátený.

 

Veľmi dôležité: Za produkty vrátené do Dorra.eu, ktorých popis incidentu nie je skutočný, nebude vrátená žiadna náhrada. Budú uložené v našom sklade a dostanete upozornenie. Budete mať 7 dní od prijatia oznámenia na potvrdenie, či chcete, aby vám boli produkty vrátené po zaplatení prepravných nákladov. Ak do 7 dní nedostaneme žiadne potvrdenie alebo platbu, produkty budú zničené a Dorra.eu za žiadnych okolností neuzná žiadnu reklamáciu produktov.

 

KEDY SA PENIAZE VRÁTIA?

Po prijatí tovaru na naše sklady a po kontrole jeho stavu pristúpime k vráteniu jeho sumy. Majte na pamäti, že proces vrátenia peňazí môže trvať niekoľko týždňov, kým sa vyhodnotí prijatý tovar.

 

AKO DLHO JE ZÁRUČNÁ DOBA?

Ponuka najvyššej kvality a najlepšej záruky je naším záväzkom voči našim zákazníkom. Na všetky položky sa vzťahuje záruka po dobu dvoch rokov od dátumu dodania, okrem renovovaných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje záruka 12 mesiacov. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame doložiť doklad o kúpe tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list (pdf, 95 kB).

 

ČO NIE JE ZAHRNUTÉ V ZÁRUKE?

- Chyby spôsobené nedbalosťou, nárazmi, nesprávnym používaním, manipuláciou, nesprávnym napätím alebo inštaláciou alebo opotrebovaním nie sú zahrnuté.

- V prípade počítačových produktov sa záruka nevzťahuje na odstránenie vírusov, obnovu softvéru z tohto dôvodu ani na opätovnú inštaláciu pevného disku po naformátovaní.

 

ZÁRUKA BUDE neplatná:

- Ak dôjde k úprave, zmene alebo výmene akéhokoľvek detailu záruky alebo dokladu o kúpe; a/alebo

- Ak dôjde k neoprávnenému zásahu alebo oprave identifikačného čísla alebo zaručeného výrobku bez predchádzajúceho súhlasu Technického servisu.

 

keyboard_arrow_up