Tento obchod používa cookies a iné technológie, aby sme mohli zlepšiť Váš zážitok z prezerania našich stránok.

PREHĽAD

 

 

Tieto webové stránky prevádzkuje EDI media s.r.o. Pojmy „my“, „nás“ a „náš“ sa na celom webe vzťahujú na EDI media s.r.o.. EDI media s.r.o. ponúka tieto webové stránky vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z týchto stránok vám, používateľovi, pod podmienkou, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

 

Návštevou našich stránok a/alebo nákupom niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky služby“, „Podmienky“), vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

 

Pred vstupom na naše webové stránky alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webové stránky ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

 

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

 

Náš obchod je umiestnený na PrestaShope. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

 

1.       PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

 

Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami služby vyhlasujete, že ste aspoň plnoletý vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletý vo svojom štáte alebo provincii bydliska a udelili ste nám svoj súhlas umožniť komukoľvek z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie Vašich Služieb.

 

2.       VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Beriete na vedomie, že Váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

 

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez výslovného písomného povolenia. nami.

 

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

 

3.       PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

 

 

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na týchto stránkach nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na týchto stránkach je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na týchto stránkach je na vaše vlastné riziko.

Tieto stránky môžu obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a sú poskytované len pre Vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah týchto stránok, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

 

4.       ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN

 

 

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez upozornenia.

 

Nenesieme voči Vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

 

5.       PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak existujú)

 

 

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia peňazí.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na týchto stránkach je neplatná tam, kde je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si zakúpili alebo získali, splní Vaše očakávania, ani že prípadné chyby v Službe budú opravené..

 

6.       PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE

 

 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo ju zrušíme, môžeme sa Vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailu a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho úsudku javia ako zadané obchodníkmi, opätovnými predajcami alebo distribútormi.

 

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou Vášho účtu a ďalších informácií, vrátane Vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť Vaše transakcie a v prípade potreby Vás kontaktovať.

 

7.       VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

 

 

Môžeme Vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s Vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom lokality je výlučne na Vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami poskytovania nástrojov príslušnými poskytovateľmi tretích strán a že s nimi súhlasíte. .

 

V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.

 

8.       ODKAZY TRETÍCH STRÁN

 

 

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke Vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

 

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

 

9.       KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

 

 

Ak na našu žiadosť pošlete určité špecifické príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.

 

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa vlastného uváženia určíme ako nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak odporný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo týchto zmluvných podmienok.

 

Súhlasíte s tým, že Vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že Vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako Vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

 

10.   OSOBNÉ INFORMÁCIE

 

 

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

 

11.   CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADKY

 

 

Príležitostne sa na našich stránkach alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). .

 

Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane, ale nie výlučne, informácií o cenách, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Žiadna špecifikovaná aktualizácia alebo dátum obnovenia aplikovaný v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemal považovať za označenie, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

 

12.   ZAKÁZANÉ POUŽITIE

 

 

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať ostatných, aby vykonali alebo sa zúčastnili na akomkoľvek nezákonnom konaní; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať nevyžiadanú poštu, phishing, pharm, zámienku, spider, prehľadávanie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť Vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

 

13.   ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

 

 

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že Vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

 

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

 

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.

 

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na Vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo je nami výslovne uvedené) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre Vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.

V žiadnom prípade nebudú EDI media, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akúkoľvek ujmu, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z Vášho používania akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo pre akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s Vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v akomkoľvek obsahu alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom..

 

14.   ODŠKODNENIE

 

 

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť EDI media s.r.o. a naša materská spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, úradníci, riaditelia, zástupcovia, zmluvní partneri, poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb, subdodávatelia, dodávatelia, stážisti a zamestnanci, bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vykonaných akoukoľvek treťou -strana v dôsledku alebo vyplývajúceho z Vášho porušenia týchto Podmienok poskytovania služby alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo Vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

 

15.   ODDELITEĽNOSŤ

 

 

V prípade, že sa zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok služby je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vynútiteľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto ustanovení. Podmienky poskytovania služby, takéto určenie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

 

16.   ZÁVER

 

 

Záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

 

Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte Vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

 

Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služby, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a Vy budete naďalej zodpovedať za všetky sumy. splatné do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo Vám môže odmietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

 

17.   CELÁ DOHODA

 

 

Ak neuplatníme alebo vynútime akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb, neznamená to, že sa tohto práva alebo ustanovenia vzdávame.

 

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi Vami a nami a riadia naše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody. , komunikácia a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi Vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií podmienok poskytovania služby).

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služieb nemožno vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala.

 

18.   VLÁDNY ZÁKON

 

 

Tieto Podmienky poskytovania služieb a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými Vám poskytujeme Služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky..

 

19.   ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

 

 

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je Vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

 

20.   KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 

 

Otázky týkajúce sa podmienok poskytovania služby nám zašlite na adresu dorra@dorra.eu.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up